Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

W dniu 23 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonej nieruchomości położonej w Rzeszowie, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomości budynków wchodzących w skład przedsięwzięcia deweloperskiego, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków w technologii światłowodowej,
  2. utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłączy telekomunikacyjnych,
  3. umożliwieniu wejścia na teren nieruchomości, w tym do Budynków, w zakresie niezbędnym do korzystania z dostępu.

Projekt zakłada również umorzenie postępowania w zakresie zapewnienia możliwości wykorzystywania istniejących instalacji telekomunikacyjnych Budynków oraz punktów styku stanowiących własność Udostępniającego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.20.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 23.07.2021 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 23.07.2021 09:32