Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SKYWARE sp. z o. o.

22 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SKYWARE sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Kwiatkowskiego, w tym do posadowionych lub wznoszonych na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji SKYWARE sp. z o. o. jest uprawniona do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykorzystania instalacji telekomunikacyjnych budynków należących do udostępniającego,
  3. korzystania z punktów styku należących do udostępniającego,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.133.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Michał Tarczewski
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 22.12.2021 14:30