Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

21 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dwóch projektów decyzji DHRT.WWM.6171.159.2016 oraz DHRT.WIT.6174.7.2018 w sprawie dostępu Skyware sp. z o. o. do nieruchomości, w tym budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej i technicznej Spółdzielni „Zodiak” w Rzeszowie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji w postępowaniu pod sygnaturą DHRT.WWM.6171.159.2016 Operator jest uprawniony do:
1) wykonania instalacji telekomunikacyjnych w budynkach w technologii światłowodowej,
2) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt zakłada odmowę dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie kabli telekomunikacyjnych w budynkach oraz umorzenie postępowania w części, co do której Operator wycofał wniosek.

Natomiast projekt decyzji w postępowaniu pod sygnaturą DHRT.WIT.6174.7.2018 zakłada odmowę dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynków oraz umorzenie postępowania w części, co do której Operator wycofał wniosek.

Projekty decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektów prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.159.2016.” lub „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WIT.6174.7.2018.”

Przekazując stanowiska w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.11.2018 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2018 15:12