Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”

12 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla 2A sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie będących w zasobach Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Wolska Żelazna Brama”, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji w lokalizacjach ul. Chłodna 15, ul. Grzybowska 30, ul. Krochmalna 2 i 3, ul. Pereca 2, ul. Prosta 2/14, ul. Żelazna 58/62 w Warszawie, Operator jest uprawniony do:

  1. eksploatacji, usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych należących do Udostępniającego ,
  2. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii własnych przyłączy i instalacji,
  3. korzystania z energii elektrycznej.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu dla Operatora w pozostałych budynkach, których dotyczy postępowanie.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.221.2016”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Bożena Rząca
Data publikacji: 12.03.2019 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2019 12:05