Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółka 2A i Partnerzy sp.j.

9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spółki 2A i Partnerzy sp.j. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Egejskiej 13, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji Prezesa UKE zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu do nieruchomości, w tym do budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku za pomocą infrastruktury telekomunikacyjnej stanowiącej własność Operatora.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.172.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Anna Wrzecion
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 09.01.2023 13:10