Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółka 2A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Partnerzy sp. j.

28 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spółka 2A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Partnerzy sp. j. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wirażowej 35, w tym do posadowionych na nieruchomości budynków, tj. Terminal Cargo, Centrum Spedycji Lotniczej, Hala Przesyłek Kurierskich, Budynek Ładowania Wózków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1.    wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków poprzez doprowadzenie do punktów styku linii kablowych światłowodowych,
2.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy telekomunikacyjnych,
3.    korzystania z punktów styku i instalacji telekomunikacyjnych LS Airport Services S.A. w budynkach,
4.    korzystania z energii elektrycznej w celu wykonywania uprawnień określonych decyzją.

Projekt zakłada także odmowę umożliwienia Operatorowi wykonania własnych instalacji telekomunikacyjnych w Budynkach. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.81.2020”.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 28.05.2021 10:10
Data ostatniej modyfikacji: 28.05.2021 10:15