Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla STANSAT Stanisław Grzesik

13 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla STANSAT Stanisław Grzesik w Ożarowie Mazowieckim do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Nadbrzeżnej 38 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)   wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,
2)   wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,
3)   wykorzystania punktu styku w budynku,
4)   utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.213.2021”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 13.10.2021 07:55