Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Stavka sp. z o.o. ws. rezerwacji częstotliwości MUX1 na kolejny okres

20 stycznia 2021 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje dotyczące projektu decyzji dokonującej na rzecz Stavka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie rezerwacji częstotliwości z zakresu 470-790 MHz do dnia 26 czerwca 2022 r. a od dnia 27 czerwca 2022 r. z zakresu 470-694 MHz na obszarze całego kraju, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości na mocy decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 grudnia 2011 r., nr DZC-WTV-5157-17/11 (20), zmienionej następnie decyzjami Prezesa UKE z dnia 30 grudnia 2019 r., nr DC.WRT.514.82.2019.15 i z dnia 20 maja 2020 r., nr DC.WRT.514.2.2020.95, na kolejny okres (dalej „projekt decyzji”).

Przedmiotem postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji opublikowany w plikach załączonych poniżej.

Podmioty zainteresowane wyrażeniem stanowiska i opinii do projektu decyzji, są proszone o składanie stanowisk na piśmie, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 
01-211 Warszawa - z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DC.WRT.514.78.2020”.

Termin na złożenie stanowisk konsultacyjnych upływa dnia 19 lutego 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jednocześnie prosimy o dodatkowe przesłanie stanowiska, w wersji elektronicznej, na adres: .

Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Jacek Oko
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.01.2021 17:00
Data ostatniej modyfikacji: 20.01.2021 17:25