Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j.

8 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j. do nieruchomości i budynków w Katowicach przy ul. Johna Baildona 2 i 4, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Systel Systemy Teleinformatyczne M. Linscheid sp.j. jest uprawniony do:
1.    wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
2.    wykorzystania instalacji telekomunikacyjnych budynków,
3.    wykorzystania punktów styku w budynkach,
4.    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynkach.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.166.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 08.02.2022 09:00