Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

8 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Systemia.pl sp. z o.o.  do nieruchomości położonych w Poznaniu oraz do budynków realizowanych na nieruchomościach w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego „Tarasy Wilczak”, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Systemia.pl sp. z o.o. jest uprawniona do:
1.     wykonania przyłączy telekomunikacyjnych budynków,
2.     utrzymania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
3.     wstępu lub wjazdu na teren nieruchomości i budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.79.2020”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku, odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Karolina Karolak
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 08.04.2021 13:30