Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Systemia.pl sp. z o.o.

17 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Systemia.pl sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Poznaniu, zarządzanych przez Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową Naramowice, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do Budynków,
2) wykonania instalacji telekomunikacyjnych w części budynków,
3) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych.

Jednocześnie projekt decyzji zakłada odmowę ustalenia warunków dostępu dla Operatora polegającego na wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych w części budynków oraz umorzenie postępowania w zakresie żądania dostępu do punktu styku będącego własnością Spółdzielni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.334.2017.”

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 17.07.2018 09:25