Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

7 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Srebrnej 16 i Al. Jerozolimskich 125/127 w tym do posadowionych na tych nieruchomościach budynków w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 

Konsultacje potrwają 30 dni.

 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)      wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków  w technologii światłowodowej,

2)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonych do budynków światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie wykonania w technologii FTTH instalacji telekomunikacyjnych w tych budynkach.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.53.2020”. 

 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr // uke.gov.pl">. Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Link do zasad publikacji: http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 07.08.2020 14:00