Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
10.08.2020 09:11 Monika Bednarska modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
07.08.2020 14:00 Monika Bednarska publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji