Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. 

1 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 136 oraz do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)    doprowadzenia przyłącza telekomunikacyjnego do Budynku w technologii światłowodowej,
2)    umożliwienia wykonania instalacji telekomunikacyjnej Budynku
3)    utrzymywania, eksploatacji, przebudowy lub remontu przyłącza telekomunikacyjnego lub instalacji telekomunikacyjnej budynku.

Projekt zakłada również umorzenie postępowania w zakresie dostępu do instalacji telekomunikacyjnych i punktu styku stanowiących własność Udostępniającego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6171.141.2020”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie. Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Walczak
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.06.2021 07:50