Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
01.06.2021 09:56 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
01.06.2021 07:53 Klaudia Kieliszczyk modyfikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
01.06.2021 07:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A. 
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji