Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

3 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany „Umowy najmu dotyczącej powierzchni dachowej przeznaczonej do instalacji anten”, zawartej w dniu 31 maja 2013 r. pomiędzy poprzednikami prawnymi T-Mobile Polska S.A. oraz Prime Łódź 1 sp. z o.o.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Umowa została zmieniona w zakresie postanowień dotyczących odpłatności.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.41.2021”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 03.09.2021 10:25