Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla  T-Mobile Polska S.A.

20 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie ul. Postępu 17D, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,
  2. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego oraz wybudowanej światłowodowej instalacji budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.132.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 20.09.2021 11:55