Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

1 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Poznaniu, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków przy ul. St. Wyspiańskiego 26, 26A i 26B oraz ul. Ułańskiej 1, 5 i 7, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do wszystkich budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnej budynków przy ul. ul. St. Wyspiańskiego 26, 26B i ul. Ułańskiej 7,
  3. korzystania z punktów styku we wszystkich budynkach,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii elementów istniejącego przyłącza telekomunikacyjnego oraz istniejącej instalacji telekomunikacyjnej budynku przy ul. St. Wyspiańskiego 26B, stanowiących własność Operatora, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji zakłada również odmowę wykonania światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków przy ul. Ułańskiej 1 i 5 oraz ul. St. Wyspiańskiego 26A oraz umorzenie, w zakresie możliwości wykorzystywania istniejących światłowodowych przyłączy telekomunikacyjnych oraz światłowodowych instalacji telekomunikacyjnych budynków, będących własnością Udostępniającego.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.125.2021”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Bożena Rząca
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 01.08.2022 13:25