Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

17 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę dzierżawy zawartą w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy T-Mobile Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie) a Poland Business Park XI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (poprzednikiem prawnym Słoneczna Radom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) (dalej „Umowa”).

 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji zmiana Umowy obejmuje:

  1. usunięcie postanowień wskazujących na odpłatność dostępu,
  2. wprowadzenie postanowień dotyczących zwrotu wydatków związanych z wykonywaniem uprawnień wynikających z Umowy.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

 

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.6.2022”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Teresa Suska
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 17.11.2022 10:40