Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Telion sp. z o.o.

12 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Telion sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Węglew-Kolonia do nieruchomości położonej w Samborzu, w tym do posadowionego na niej budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Telion sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii  urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku, a także przyłącza telekomunikacyjnego.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.313.2017”. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.02.2018 15:15
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:29