Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

18 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy:
1.    ul. Posag 7 Panien 12 i 12A,
2.    ul. Herbu Oksza 25 i 27,
3.    ul. Posag 7 Panien 14 i ul. E. Habicha 18 i 20,
4.    ul. Kompanii AK „Goplana” 3 i ul. Herbu Oksza 29,
5.    ul. E. Habicha 22, 24, 26,
w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1) wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
2) korzystania z punktów styku w budynkach,
3) eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków,
4) utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada także odmowę uwzględnienia wniosku Operatora w zakresie wykonania instalacji telekomunikacyjnej budynków.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.29.2017”.

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Mateusz Madejski
Osoba publikująca informację: Mateusz Madejski
Data publikacji: 18.02.2020 13:00