Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

9 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 7/15, ujętej w obrębie 0238, w tym do posadowionych na niej budynków.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji UPC Polska sp. z o.o. jest uprawniona do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
  2. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  3. korzystania z energii elektrycznej.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.28.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE. 

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.03.2018 10:30
Data ostatniej modyfikacji: 04.04.2018 14:25