Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o. o.

1 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla UPC Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Wielkiej 27 w tym do wznoszonego lub posadowionego na tej nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1)wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,

2)      wykorzystania istniejącej instalacji telekomunikacyjnej w budynku,

3)    wykorzystania punktu styku w budynku,

4)    utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

 

Projekt decyzji zakłada również odmowę w zakresie ustalenia warunków dostępu Operatora do nieruchomości i budynku w celu wykonania własnej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

 

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.129.2021”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Link do zasad publikacji: http://www.uke.gov.pl/dostepnosc/zasady-publikacji,2.html

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 01.09.2021 13:30