Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32 C, 32 D, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków.

Zgodnie z projektem decyzji, UPC jest uprawniona do:

  1. doprowadzenia przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
  2. korzystania z punktów styku budynków,
  3. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnych budynków, a także usuwania ich awarii,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii przyłączy,
  5. korzystania z energii elektrycznej.

Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących instalacji telekomunikacyjnych budynków projekt decyzji zakłada odmowę uwzględnienia  wniosku w zakresie umożliwienia UPC wykonania własnych instalacji.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 186.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 05.12.2017 16:20
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:05