Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
08.03.2021 15:00 Monika Bednarska publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Voice Net S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji