Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla W-EXPLORER sp. z o. o.

10 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla W-EXPLORER sp. z o. o. z siedzibą w Rybniku do nieruchomości położonej w Bielawie przy ul. 1 Maja 34 w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:
1)      wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku  w technologii światłowodowej,
2)    wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynku w technologii światłowodowej,
3)      utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii doprowadzonego do budynku światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego i instalacji telekomunikacyjnej, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.169.2021”.  

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Kamil Stano
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 10.11.2021 14:00