Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
03.07.2018 10:35 Tomasz Opolski publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej dostępu do infrastruktury technicznej Multimedia Polska S.A.
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji