Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dotyczącej dostępu do infrastruktury technicznej Orange Polska S.A.

3 lipca br. Prezes UKE rozpoczął ponowne konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku Orange Polska S.A.
Konsultacje potrwają 30 dni.
Warunki mają stanowić uniwersalny zbiór zasad i reguł w zakresie ubiegania się o dostęp oraz korzystania z infrastruktury technicznej Orange Polska S.A. w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej. Zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni uzyskają możliwość efektywnego wykorzystania istniejących zasobów.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WIT.6082.1.2017”.  
Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Tomasz Opolski
Data publikacji: 03.07.2018 10:20