Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dostępu dla Marsnet

Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu Marsnet Mariusza Hajdysa do nieruchomości i budynku przy ul. os. Dywizjonu 303 4C w Krakowie.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. eksploatacji instalacji telekomunikacyjnej budynku,
  2. doprowadzenia światłowodowego przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
  3. korzystania z punktu styku w budynku,
  4. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii urządzeń wchodzących w skład instalacji telekomunikacyjnej budynku, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  5. korzystania z energii elektrycznej.

Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod pozycją nr 202.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Przemysław Poznański
Data publikacji: 29.12.2017 13:35
Data ostatniej modyfikacji: 29.12.2017 13:49