Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie Oferty SOR

6 kwietnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Prezes UKE postanowił zmienić propozycję przedstawioną przez Orange i zatwierdził zmianę Oferty SOR w zakresie wskazanym w sentencji decyzji. Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.
Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WORK.6082.9.2017”. 

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.
Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF.

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Aleksandra Stawińska
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stawińska
Data publikacji: 06.04.2018 14:30
Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2018 15:52