Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE ws. rezerwacji częstotliwości na rzecz PTPiREE

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 i poz. 2201), zwanej dalej „PT”, ogłasza się, co następuje:

1. 5 stycznia 2018 r. rozpoczyna się postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz PTPiREE rezerwacji częstotliwości z zakresów:

 1. 417,86875-418,49375 MHz oraz 427,86875-428,49375 MHz na obszarze całego kraju;
 2. 417,49375-417,50625 MHz oraz 427,49375-427,50625 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego, lubuskiego oraz wielkopolskiego;
 3. 417,50625-417,51875 MHz oraz 427,50625-427,51875 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego;
 4. 417,51875-417,53125 MHz oraz 427,51875-427,53125 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego;
 5. 417,56875-417,59375 MHz oraz 427,56875-427,59375 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, śląskiego oraz łódzkiego;
 6. 417,59375-417,60625 MHz oraz 427,59375-427,60625 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego;
 7. 417,66875-417,68125 MHz oraz 427,66875-427,68125 MHz na obszarze województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz małopolskiego;
 8. 418,91875-418,93125 MHz oraz 428,91875-428,93125 MHz na obszarze województwa śląskiego oraz wielkopolskiego;
 9. 418,93125-418,95625 MHz oraz 428,93125-428,95625 MHz na obszarze województwa śląskiego (dalej „zakresy częstotliwości z pasma 420 MHz”),

obejmującej łącznie 60 kanałów radiowych, dotychczas objętych rezerwacją częstotliwości z dnia 14 lipca 2006 r. nr RRL/A/A/9136/07, wskazanych w Załączniku nr 1 Warunki wykorzystywania częstotliwości do konsultowanej decyzji (dalej „projekt decyzji Prezesa UKE”).

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania konsultacyjnego jest projekt decyzji Prezesa UKE.
 2. Projekt decyzji Prezesa UKE, wraz z uzasadnieniem, jest udostępniony na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (http://bip.uke.gov.pl/konsultacje/), zwanej dalej „BIP UKE”.
 3. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do projektu decyzji Prezesa UKE są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej – pokój nr 01.37, w godzinach 8:15 – 16:15, w formie pisemnej, z dopiskiem:

„Stanowisko dotyczące projektu decyzji Prezesa UKE dokonującej na rzecz PTPiREE rezerwacji częstotliwości z zakresów częstotliwości z pasma 420 MHz na kolejny okres”
oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: dzc.konsultacje@uke.gov.pl

 1. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 PT:
 2. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
 3. na stronie podmiotowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 05.01.2018 14:50
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2018 15:17