Konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska do infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych OPL

24 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „UPC”) do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”) wybudowanej z wykorzystaniem środków publicznych w ramach działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (dalej „Sieć POPC”).

Konsultacje potrwają 30 dni.

Przedmiotem decyzji jest określenie warunków zapewnienia przez OPL dostępu na rzecz UPC do Sieci POPC w celu świadczenia przez UPC publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji dotyczy całokształtu współpracy, w tym rozstrzygnięcia najistotniejszych aspektów współpracy międzyoperatorskiej dotyczących m.in.:

  • zakresu czasowego i przedmiotowego obowiązku zapewnienia dostępu hurtowego przez OPL na rzecz UPC,
  • budowy i udostępniania przyłącza telekomunikacyjnego,
  • wysokości opłat za usługi hurtowe.

Przygotowując projekt decyzji Prezes UKE kierował się przede wszystkim koniecznością zapewnienia niedyskryminujących i proporcjonalnych warunków dostępu. Z tego względu treść projektu decyzji oparta jest na ofercie hurtowej OPL zaakceptowanej przez Prezesa UKE, umowach o dostęp, zawartych przez OPL z Operatorami Korzystającymi oraz zasadach dostępu hurtowego, określonych w GBER i dokumentacji konkursowej POPC. Takie rozwiązanie powinno zwiększyć efektywność dostępu hurtowego do Sieci POPC co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie dostępności usług dla użytkowników końcowych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WPS.6080.1.2021”.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF lub WORD. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Krzysztof Owsianny
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 24.01.2022 09:50