Konsultacje Raportu dot. usług wchodzących w skład usługi powszechnej

Prezes UKE przedstawia do konsultacji Raport dotyczący stanu i oceny dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej.

Niniejszy Raport zawiera obraz potrzeb użytkowników końcowych i przedstawia stan zapewnienia przez rynek poszczególnych usług wchodzących w skład usługi powszechnej, na podstawie wszelkich danych będących w posiadaniu Urzędu oraz – zgodnie z wymogami ustawy Prawo telekomunikacyjne – ocenę w zakresie dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej tych usług. 

Celem jego publikacji jest zebranie opinii zainteresowanych podmiotów, w szczególności użytkowników końcowych, w tym konsumentów i przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Na podstawie wyników oceny oraz wyników konsultacji zostanie przez Prezesa UKE podjęta decyzja o konieczności wyznaczenia przedsiębiorcy(-ów), z określeniem zakresu przedmiotowego i terytorialnego tego wyznaczenia, albo decyzja o braku konieczności wyznaczenia przedsiębiorcy/ów do świadczenia usług wchodzących w skład usługi powszechnej.


Do podmiotów zainteresowanych wyrażeniem swojego stanowiska do Raportu: 
„Stan i ocena  dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej”

Prezes UKE zwraca się z prośbą o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w szczególności w zakresie postawionych poniżej pytań:

1. Czy usługa przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji jest dostępna na terytorium Polski z zachowaniem dobrej jakości i po przystępnej cenie? Jeżeli nie, to dlaczego. 

2. W przypadku braku dostępności usługi usługa przyłączenia do sieci w stałej lokalizacji  na jakich warunkach powinien zostać wyznaczony przedsiębiorca do jej świadczenia?

3. Czy w kontekście powyższego można wnioskować, że usługa utrzymania łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług (abonament) i usługi połączeń telefonicznych krajowych i międzynarodowych powinny podlegać obowiązkowi ich świadczenia przez przedsiębiorcę wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej ? Proszę uzasadnić odpowiedź.

4. Czy zasadne jest wyznaczenie przedsiębiorcy/-ów zobowiązanych do świadczenia usługi ogólnokrajowej informacji o numerach telefonicznych (OBN)? Jeżeli tak, to dlaczego i na jakich warunkach?

5. Czy zasadne jest wyznaczenie przedsiębiorcy/-ów zobowiązanych do świadczenia usługi udostępniania ogólnokrajowego spisu abonentów? Jeżeli tak, to dlaczego i na jakich warunkach?

6. Czy istnieje potrzeba wyznaczenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego zobowiązanego do świadczenia usługi PAS? 

- w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w formie pisemnej: drogą pocztową lub osobiście w godz. 8.15 - 16.15, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie, przy ul. Giełdowej 7/9, w Kancelarii Głównej, z dopiskiem:

„Stanowisko dotyczące Raportu: Stan i ocena  dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej”

oraz w formie elektronicznej na adres e-mail:
 

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 18.12.2018 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 19.12.2018 15:25