Konsultacje społeczne w zakresie progu przychodów, powyżej którego powstaje obowiązek udziału operatora pocztowego w dopłacie

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 119a ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.), rozpoczyna z dniem 26 listopada 2019 r.  konsultacje społeczne w celu oceny adekwatności:
1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje obowiązek udziału w dopłacie, określonego  w art. 108 ust. 2; oraz
2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego w art. 113 ust. 4;
z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie działalności w zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług powszechnych.    
 
Stanowiska w zakresie oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika oraz propozycje ich zmiany prosimy przesłać do dnia 10 grudnia 2019 r. w jeden z poniższych sposobów:
• pisemnie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Departament Rynku Pocztowego
ul. Giełdowa 7/9
01-211 Warszawa
• faxem 22 53 49 155
• za pośrednictwem platformy e-usług: pue.uke.gov.pl
(w tytule wiadomości prosimy podać: Konsultacje art. 119a – UKE/DRP)
Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.11.2019 13:40