Ogłoszenia o postępowaniach konsultacyjnych

Od dnia 2 stycznia 2018 r. ogłoszenia o postępowaniach konsultacyjnych dostępne będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne Prezes UKE umożliwia zainteresowanym podmiotom wyrażenie w określonym terminie stanowiska do projektów rozstrzygnięć związanych m. in. z warunkami dostępu do nieruchomości. Od dnia 2 stycznia 2018 r. informacje na ten temat udostępniane będą pod adresem http://bip.uke.gov.pl/konsultacje/.

Przedmiotowe ogłoszenia nie będą już publikowane w formie obwieszczeń Przesesa UKE w Dzienniku Urzędowym Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 03.01.2018 16:15
Data ostatniej modyfikacji: 05.01.2018 10:42