Postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz

13 lipca 2020 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) rozpoczął postępowanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości z zakresu 2500-2690 MHz (dalej „Projekt”).

Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu, mogły składać stanowiska w przedmiotowej sprawie, w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. 

W toku postępowania konsultacyjnego, do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska, złożone przez:
1. Orange Polska S.A.,
2. Polkomtel sp. z o.o.,
3. T-Mobile Polska S.A. 

oraz jedno stanowisko złożone po wyznaczonym terminie przez Aero 2 sp. z o.o.
 

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Paweł Staroń
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 27.08.2020 07:40
Data ostatniej modyfikacji: 27.08.2020 15:33