Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
07.02.2022 13:05 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Stwierdzenie nieważności postanowienia Prezesa UKE z dnia 26 października 2021 r. nr DT.WOT.6171.97.2021.12
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji