Uzgadnianie projektu decyzji Starosty Nakielskiego w sprawie dostępu do nieruchomości w Ślesinie oznaczonej nr działki 539/1

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Nakielskiego znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn.zm.), informuje o możliwości zapoznania się z  materiałem dowodowym zebranym w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Nakielskiego, znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, przedłożonej przy piśmie z dnia 24 maja 2019 r., znak: SWG.6821.1.4.2019.PW, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę nr 539/1, położonej w Ślesinie, gmina Nakło nad Notecią, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią księga wieczysta nr BY1N/00002435/1, stanowiącej współwłasność Marioli i Grzegorza Szczupakowskich w ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, poprzez udzielenie NEXERA Sp. z o.o. zezwolenia na założenie i przeprowadzenie kabla światłowodowego typu ADSS na istniejącej podbudowie słupowej elektroenergetycznej, a także prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej UKE – dnia 19 lipca 2019 r.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Tomasz Karamon
Data publikacji: 19.07.2019 09:25
Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2019 10:03