Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.12.2022 15:10 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Bielskiego znak: GK.6821.9.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji