Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
26.05.2023 11:19 Wojciech Gunia modyfikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.160.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
26.05.2023 11:15 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.160.2022 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoś
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji