Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.10.2020 12:04 Monika Bednarska-Radecka modyfikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.41.2019
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji
22.10.2020 11:45 Przemysław Poznański publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.41.2019 dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomoś
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji