Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.11.2022 13:15 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.37.2022
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji