Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
29.04.2022 08:40 Monika Bednarska publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Nowomiejskiego GK.6853.8.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji