Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
30.12.2021 13:00 Monika Bednarska publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji