Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
20.11.2020 15:50 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.3.2020
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji