Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
16.03.2023 13:50 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.107.2022.AD
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji