Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
24.01.2023 10:55 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.71.2022.KD
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji