Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
05.03.2021 21:55 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Rypińskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji