Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
22.03.2021 13:00 Wojciech Gunia publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji