Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
17.11.2021 12:55 Monika Bednarska publikacja Dokument: Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Sierpeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji